RELACIONAT
La robòtica, l'automatització i l'aprenentatge de les màquines donen fruits a la indústria