RELACIONAT
Reduir els vols, una de les mesures per limitar l'augment de la temperatura global