RELACIONAT
La pagesia, sense relleu generacional: "El meu fill va veure que aquí no hi havia la vida"