RELACIONAT
Els beneficis de caminar, especialment per a la gent de més edat, es poden veure a nivells molt per sota de les 10.000 passes