RELACIONAT
La "pacient de Nova York", primera dona amb VIH curada amb cèl·lules de cordó umbilical