RELACIONAT
Una sanitària del Clínic es col·loca l'equip de protecció