RELACIONAT
La regulació actual d'internet al continent es basa en lleis de fa 22 anys, quan l'escenari era totalment diferent