RELACIONAT
Els animals poden confondre el plàstic cremats, més tòxics, amb aliment (Asha de Vos)