RELACIONAT
Educació renuncia a la qualificació "en procés d'assoliment" i manté el "no assoliment"