RELACIONAT
El doctor Dean Lomax estirat al costat de l'esquelet