RELACIONAT
La subhasta serà en NFT, tokens no fungibles, aquesta tecnologia verifica l'autenticitat i la propietat d'un arxiu digital