RELACIONAT
Bohigas va firmar 1.200 projectes arquitectònics al llarg de tota la seva trajectòria