RELACIONAT
Per denunciar la violència masclista digital cal tenir en compte on ha passat i guardar totes les proves