RELACIONAT
Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'ICS a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona