RELACIONAT
La veu permet als nens i nenes interactuar amb la tecnologia abans d'aprendre a llegir o a escriure