RELACIONAT
Tones de roba s'acumulen als abocadors del desert d'Atacama