RELACIONAT
Il·lustració que mostra el sistema binari i la posició del possible planeta, en negre