RELACIONAT
Els consistoris es queixen que la pràctica supressió d'aquest impost tindrà un fort impacte en les finances locals