RELACIONAT
Mirar sèries o pel·lícules en més baixa definició redueix la contaminació