RELACIONAT
la-covid-es-comportaria-com-la-grip-estacional:-la-humitat-baixa-i-el-fred-l'afavoririen