RELACIONAT
 Clienta de les "caixes per xerrar" dels supermercats