RELACIONAT
Un usuari sosté una T-Mobilitat en l'anunci d'aquesta targeta de transport