RELACIONAT
166 milions de nens i joves, malalts mentals diagnosticats al món, segons l'UNICEF