RELACIONAT
Els 25 volcans que ara mateix hi ha en erupció al món i els que tenen risc d'activar-se