RELACIONAT
Una dona es controla la tensió arterial