RELACIONAT
per-què-les-centrals-hidroelèctriques-són-responsables-de-l'elevat-preu-de-la-llum