RELACIONAT
Vaques pasturant a les muntanyes de la Vall d'Aran