RELACIONAT
Mans que aguanten copes i ampolles, bridant