RELACIONAT
La quantitat de bacteris i fongs a l'intestí ajudaria a diagnosticar la malaltia de Crohn