RELACIONAT
Fins els 39 anys la Mar no ho va dir a la seva mare