RELACIONAT
Creat un algoritme per detectar i prevenir suïcidis a les xarxes socials