RELACIONAT
Tecnologia per detectar emocions, entre els límits tècnics i els dubtes ètics