RELACIONAT
És important no culpabilitzar-se i recórrer a suport professional (EFE/Villar López)