RELACIONAT
Una classe de l'escola catalana Arrels, al Soler, al Rosselló