RELACIONAT
Una de les plaques de la població que ja han estat retirades