RELACIONAT
És veritat que la Generalitat no està vacunant policies i guàrdies civils?