RELACIONAT
Plafó d'arribades internacionals en un aeroport, amb un missatge d'alerta i prevenció davant la covid-19