RELACIONAT
Les deixalles no permeten a certes comunitats marines desenvolupar-se (Jamstec)