RELACIONAT
Una persona amb un sobre de vot per correu