RELACIONAT
L'art, la fotografia o la música són bones eines pedagògiques per fomentar la creativitat entre els joves