RELACIONAT
Descobreixen per què determinats pacients amb càncer avançat viuen més del que s'havia pronosticat