RELACIONAT
La pandèmia redueix dràsticament la detecció precoç del càncer de mama