RELACIONAT
Els desplaçaments de 22.00 a 6.00 han de ser per motius justificats i mai entre domicilis particulars