RELACIONAT
La meitat de les escoles de Barcelona superen els límits de contaminació recomanats