RELACIONAT
John Lennon va ser assassinat el 1980 a la porta de l'edifici on vivia