RELACIONAT
Acord per regular el teletreball: es compensaran algunes despeses