RELACIONAT
A la UdG la meitat dels alumnes fan la classe presencial i, l'altre la segueixen per internet