RELACIONAT
L'atac afecta les comunicacions de la Generalitat