RELACIONAT
Els repartidors viuen en una constant pressió per repartir tots els paquets que reben (CCMA)