RELACIONAT
 El teletreball serà voluntari tant per al treballador com per a l'empresa